Leczenie kanałowe, to nasza pasja i zamiłowanie. W szczególności zajmujemy się „trudnymi" przypadkami leczenia endodontycznego – ze skierowania przez innych lekarzy. Problemy, które rozwiązujemy dotyczą, na przykład bardzo zakrzywionych kanałów korzeniowych, obliteracji, zamykania perforacji, usuwania złamanych narzędzi kanałowych, usuwania wkładów koronowo - korzeniowych itd.

W większości przypadków leczenie kanałowe może być przeprowadzone na jednej wizycie (leczenie kanałowe jednowizytowe), a dzięki dużemu doświadczeniu i pracy zgranego zespołu: lekarz i dwie asystentki (praca na 6 rąk) nie musi trwać długo.

Leczenie kanałowe (leczenie endodontyczne) polega na usunięciu chorej lub martwej miazgi (nerwu) z systemu kanałowego zęba, a następnie wypełnieniu powstałej przestrzeni odpowiednim materiałem. Ząb po leczeniu kanałowym może funkcjonować w jamie ustnej przez długie lata. Ponieważ przyczyną chorób miazgi i tkanek okołowierzchołkowych są bakterie - cały zabieg musi być przeprowadzony w warunkach możliwie jałowych z zastosowaniem koferdamu.
Z uwagi na to,że kanały mają często bardzo złożoną budowę, są zakrzywione i mają niewielki rozmiar (często mniejszy od średnicy ludzkiego włosa), do skutecznego leczenia kanałowego niezbędny jest mikroskop.

Po zakończeniu leczenia

Długość kanałów jest indywidualną cechą każdego zęba - dlatego, aby możliwe było opracowanie i wypełnienie kanałów na całej długości, konieczne jest wyznaczenie ich długości za pomocą endometru oraz zdjęć RTG. W trakcie opracowywania kanałów należy je obficie płukać środkami dezynfekcyjnymi, które niszczą bakterie i rozpuszczają martwe tkanki. Środki płuczące aktywowane są za pomocą ultradźwięków, co znacznie zwiększa ich efektywność. Materiał wypełniający system kanałowy kondensowany jest przy zastosowaniu ciepła, co powoduje, iż szczelnie wypełnia wszystkie przestrzenie oraz boczne kanały, a to stanowi podstawowy warunek długookresowego sukcesu leczenia.

W przypadku bardzo zniszczonego zęba, aby uchronić go przed złamaniem i koniecznością usunięcia przeprowadzane jest leczenie protetyczne.

Alternatywą dla leczenia kanałowego jest:
  • niepodjęcie jakichkolwiek działań (jeśli ząb nie boli). Może to jednak doprowadzić do pojawienia się później dolegliwości bólowych, a późniejsze leczenie kanałowe może być trudniejsze i obarczone większym ryzykiem; nadto może też to doprowadzić do usunięcia zęba.
  • usunięcie zęba i uzupełnienie braku za pomocą mostu, implantu lub protezy ruchomej
  • usunięcie zęba i nieuzupełnienie jego braku. Może to jednak prowadzić do przemieszczania i przechylania się zębów, ich wysuwania się z zębodołu, co prowadzi do utraty podparcia kostnego oraz zaburzeń zgryzowych. Po dłuższym okresie może dojść, w wyniku tych procesów, do utraty kolejnych zębów.